art, creativity & education research

Published books

2017.

 Zalar, Diana;  Balić Šimrak, Antonija; Rupčić, Stjepko: Izlet u muzej na mala vrata,  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, monografija

2017.

Balić Šimrak, Antonija i suradnici : Razvoj likovnosti u ranoj i predškolskoj dobi: mekana skulptura, action painting, grafika, performans, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, monografija

PDF-HRVATSKI

PDF - ENGLISH

2016.

Balić Šimrak, Antonija et al., 2016. Croatian Traditional Culture and Children's Art. Zagreb: Faculty of Teacher Education at the University of Zagreb

2018.

Balić Šimrak, Antonija, Mirjana Bakotić i suradnici: Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug, Golden marketing Zagreb, monografija

2021.

Balić Šimrak, Antonija, Mirjana Bakotić i suradnici: Ljepota iz perspektive djeteta

Golden marketing Zagreb, monografija

2021.

Balić Šimrak, Antonija, Mirjana Bakotić i suradnici: Koje je boje sloboda? 

Golden marketing Zagreb, monografija

2021.

Balić Šimrak, Antonija, Mirjana Bakotić i suradnici: Istina o djetinjstvu

Golden marketing Zagreb, monografija

Selected list of published scientific papers

Balić Šimrak, Antonija. 2017. Soft Sculpture and its Anthropomorphical Transformation. Doctoral dissertation, Zagreb: Academy of Fine Arts of the University of Zagreb.

Balić Šimrak, Antonija; Narančić Kovač, Smiljana; Horvat Blažinović, Kristina; Glasnović Gracin, Dubravka: Creating Maths Picturebooks and Animated Films as Interdisciplinary Practice.Cambridge: BIBACC Publishing, 2017. str. 198-212

Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana,; Balić-Šimrak, Antonija; Plantak, Krešimir; Šarić, Ljiljana; Lovrec-Marinović, Kosjenka; Radat, Martina; Marić, Vesna; Duspara, Ljubica; Požnjak Malobabić, Alka et al. RESCUR in Kindergarten // 6th ENSEC Conference Theme: DIVERSITY 7-9 June/ Stockholm, Sweden

Županić Benić, Marijana; Balić-Šimrak, Antonija: Značaj istraživanja u umjetničkom području i promišljanja o stvaralačkom procesu za pojedinca i društvo // 26. DANI FRANE PETRIĆA Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija i ekonomija Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2017.

Balić Šimrak, Antonija; «Istraživanja u području umjetnosti - metode i primjeri oblikovanja istraživanja», 2017. Zbornik radova Međunarodno znanstveno - stručnog skupa Sretna djeca - Različiti poticaji i varijacije u dječjem stvaralaštvu putem umjetnosti., Udruga hrvatskih učitelja likovne kulture

Balić Šimrak, Antonija; Narančić Kovač, Smiljana: Likovni aspekti ilustracije u dječjim knjigama i slikovnicama // Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 2011/2012 (2011)

Balić Šimrak, Antonija; Šverko, Iva; Županić Benić, Marijana: U prilog holističkom pristupu kurikulumu likovne kulture u ranom odgoju i obrazovanju Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.